Menneskets hjerne elsker det trykte medie

tryksager-grafisk-design-eksperter-trykkeri

Flere studier har bevist, at hvis vi mennesker læser en tekst på papir, så får vi en mere varig forståelse af indholdet, end hvis vi læser teksten på en skærm.

Skærmenheder er bedst til hurtig og overfladisk læsning af eksempelvis nyheder og sociale medier imens tryksagen skaber rum til fordybelse og ro – dette er ikke raketvidenskab.

Norsk undersøgelse
En norsk undersøgelse, fra 2013, foretaget på Universitetet i Stavanger med 72 tiendeklasse elever, påviste at der er forskel på hvordan mennesker læser og forstår tekster på henholdsvis skærm og tryk.

De 72 elever blev inddelt i 2 grupper og fik tildelt 2 tekster hver – en skønlitterær tekst samt en faglitterær tekst.

På forhånd blev elevernes ordforråd og læsefærdigheder kortlagt for at kunne korrigere variationer.

Den ene gruppe skulle læse teksterne i en pdf fil på skærm og den anden gruppe skulle læse teksterne på papir. Efterfølgende skulle eleverne besvare spørgsmål, for at se hvor godt de forstod teksterne.

Mentalt overblik
Hvad er forklaringen så på undersøgelsens klare resultat? Forklaringen skal findes i det mentale overblik man får ved at sidde med en hångribelig tekst på papir. Man kan føle tykkelsen af et hæfte eller en bog, og man kan nemt se hvor teksten begynder og slutter. Samtidig kan man hurtigt rulle igennem teksten med hænderne. Med andre ord, er det en sanselig oplevelse af sidde og læse i et hæfte eller bog. Hjernen lærer bedre ved ikke kun at se teksten, men også ved berøring. Og særligt hvis teksten er lang, betyder det meget. Længden af teksten på skærmen, kan man kun forholde sig til ved hjælp af musescrolleren, sidetal eller andre markører på siden.

“Resultatet var overbevisende, og viste, at eleverne som læste de to tekster på skærm, havde den klart dårligste forståelse. “

Papir taler til følelser
Det er ikke kun forståelsen af tekster, der er sværere at opnå på en skærm. Papir taler meget mere til dine følelser, og mennesker kan bedre leve sig ind i tekster på papir end på en skærm viser undersøgelser. Endvidere viser undersøgelser, at skriver man tekster i hånden, aktiverer man nogle andre områder i hjernen, end hvis man skriver med et tastatur.

Selv foretrækker jeg at sidde med en håndgribelig bog, magasin eller papir, da det giver bedre overblik og mulighed for at lægge væk og tage frem igen. Min krop og mit sind slapper også mere af ved at læse et trykt medie.

“Ved læsning af tekster på skærme, er den fysiske oplevelse næsten væk, og man ser typisk kun én side af gangen. “

Hvad foretrækker du?

Rul til toppen