Miljøvenlig emballage

Vi tilbyder miljøvenlige og bæredygtige materialer til emballage

Vi har valgt at satse på miljøvenlig emballage med tryk, der skåner miljøet, og giver større bæredygtighed – ganske enkelt fordi tiden er moden til et paradigmeskifte når det kommer til klimaet.

Vi skal have bragt bl.a. forbruget og produktionen af plastprodukter ned i Danmark, og samtidig spare på vandressourcerne. Samtidig er vores miljøvenlige emballager genanvendelige, således de kan bruges til produktion af andet emballage.

Soft bags

Mediagraphic har indgået samarbejde med den finske startup-virksomhed, Paptic, der har udviklet verdens mest revolutionerende materiale til gaveposer, bæreposer og e-commerce mailers. Vi kalder dem Soft bags.

Soft bags er en slags kombination af papir, plast og tekstil, og fremstilles ved hjælp af Foam forming, hvor der anvendes skum istedet for vand i produktionen. Dette betyder en kæmpe reduktion af vandmængder, der normalt bruges til produktionen af emballager.

Soft bags er 100% bionedbrydeligt emballage, dvs. hvis materialet ender i naturen, vil det i løbet af få måneder være helt nedbrudt og væk.

Vi har taget det nye materiale til os, og kan nu tilbyde Soft bags, i form af gaveposer med tryk, bæreposer med tryk samt e-commerce mailers med tryk, men materialet er så fleksibelt, at der kan fremstilles nye miljøvenlige produkter, med allerede eksisterende maskiner, hos producenter inden for papir, plastik, tekstiler mfl.

” I 2050 vil der være mere plastik end fisk i verdenshavene ” – Ellen McArthur Foundation: The Plastics Economy.

Bæredygtig branding

De fleste større virksomheder, har i dag defineret en CSR-politik (Corporate Social Responsibility), der har til hensigt at vise hvordan den enkelte virksomhed bidrager til alt, fra socialt udsatte til nedsættelse af Co2-emissioner. 

60% af materialet i Soft bags, udgøres af cellulosefibre fra træ, og er som sagt 100% bionedbrydeligt, hvilket gør, at materialet har et kæmpe potentiale samt stor signalværdi for virksomheder. Forbrugere og kunder vil forbinde din virksomheds/brands materiale med høj kvalitet og bæredygtighed.

Med andre ord, kan din virksomhed bruge det nye materiale, som løftestang til at skabe miljøvenlig, bæredygtig branding, hvor signalværdien er meget stor.

Forbrugerne vil gøre en forskel

Ifølge en undersøgelse udført af Miljø- og fødevareministeriet, er 48% af de danske forbrugere, i høj grad eller nogen grad påvirket af et brands/produkts miljøprofil. Det vil sige at næsten halvdelen faktisk handler ud fra et bæredygtigheds-perspektiv! Hvordan imødekommer man som virksomhed disse behov, og bør man i realiteten gøre dette?

I 2019 skal dit brand helst afspejle bæredygtighed, og forbrugerne mener i stigende grad, at det er vigtigt, at de virksomheder de handler os, har nogle af de samme værdier som dem selv.

Derfor er f.eks. bæredygtig produktemballage en mulighed for din virksomhed, såfremt I sælger fysiske produkter.
Dette signalerer troværdighed og giver en god oplevelse for forbrugeren.

Vi kan hjælpe din virksomhed med alt, lige fra det grafiske emballagedesign til tryk og levering af Jeres emballage.

Bæredygtigheden omkring Paptic-materialet bygger på følgende 6 kerneområder:

1. Vedvarende råmaterialer.

2. Ressourcebesparende.

3.  Forbrugerne kan bruge materialet igen og igen.

4. Bionedbrydeligt i naturen.

5. Genanvendeligt til produktion af andet emballage.

6. Cirkulær økonomi – det er unødvendigt med nye maskiner og ny teknologi.

Rul til toppen