TRYKT MARKEDSFØRING

Er det bedre at leve i et papirløst samfund?

Thomas H. Pedersen, Marketing Specialist

I flere år har store organisationer, selskaber og endda regeringer forsøgt at overbevise verdens befolkning om, at trykindustrien skader miljøet, fælder for mange træer samt, at det er bedre at leve i et papirløst samfund.

Digital forurening – ude af syne, ude af sind

Der er slet ikke belæg for den massive kritik og smædekampagne, der er ført imod trykindustrien i mange år. Således forurener digitale medier og den elektroniske industri betydeligt mere end tryk- og papirindustrien. Det viser alle undersøgelser.

Vi kan ikke med det blotte øje se den digitale forurening (e-affald), der sker hver gang vi skriver en email, tjekker Facebook eller går på internettet for at købe en vare. Men forureningen er der.

At producere og sende en tryksag, skaber i gennemsnit 28,37 g. CO2. Til sammenligning skaber en email med en vedhæftet fil 19 g. CO2 udslip, og det er kun hvis emailen ikke videresendes, gemmes, downloades eller printes. 

Papir- og trykindustrien er en bæredygtig industri ift. industrierne med elektronik og digitalt indhold.

Bæredygtighed

Papir produceres af træ, hvilket er en bæredygtig ressource. Faktisk sår papir-industrien 3 nye træer hver gang der fældes et træ. Desuden kan papir genbruges af forbrugerne rundt om i hele verden.

I Australien genbruger 95% af husstandene deres papir. Til sammenligning blev kun 11,3% af Australiens e-affald genbrugt i 2014. Endvidere genererer Australierne gennemsnitligt ca. 20 kg. e-affald om året, og digital- og elektronisk affald forøges 3 gange så hurtigt som alle andre kilder til forurening.

I Danmark er vi ikke så langt fremme som i Australien, men vi genbruger eller genanvender over halvdelen af alt papir-, pap-, glas-, metal- og plastemballage fra private og offentlige servicevirksomheder. 

På verdensplan står datacentre, f.eks. Apple og Google, for 2% af den globale drivhuseffekt, og det forventes at tredobles inden for de næste 10 år.

Generelt er det offentlige, industrien og erhvervslivet langt bedre end privatpersoner til at sortere deres affald, så det kan genanvendes. 87 procent af affaldet fra anlægs- og byggebranchen genanvendes. Derimod forbrænder vi knap 80 procent af alt vores husholdningsaffald, fremgår det af rapporten ”Danmark uden affald”.

»Vores forbrug af energi til it i hverdagen vokser og vokser, og vi har ingen kontrol med det,« fortæller forsker Toke Haunstrup Christensen fra Statens Byggeforskningsinstitut.

Ifølge Toke Haunstrup Christensen betyder vores stigende strømforbrug til computere, at vi er i gang med at udhule effekten af f.eks. mere energivenlige køle- og fryseskabe, der ellers holder vores CO2-forbrug nede. Det giver alt i alt et voksende miljøproblem.

»Vi ser mange faktorer, som øger forureningen, så hvis man vil spare energi og hjælpe miljøet hele vejen igennem, skal der kigges meget bredere, end man måske skulle tro,« mener civilingeniør, ph.d. Toke Haunstrup Christensen og pointerer, at problemet har globale konsekvenser.

Forbrændning af affald skaber energi i form af el og fjernvarme. 

Australien er et foregangsland når det kommer til bæredygtighed i trykindustrien. Således har trykindustrien i løbet af de sidste 20 år formået at nedbringe sin kulstof forurening med 97%, hvilket betyder, at trykindustrien i Australien er den industri, der forurener mindst. Det er imponerende!

Så papir har en kæmpe miljømæssig eksistensberettigelse i forhold til digitale medier, og det bør være op til hver enkelt forbruger og virksomhed at vælge hvad og hvor meget de vil forbruge af papir og digitale medier. Men i det mindste bør miljø-oplysninger fra offentlige instanser være retvisende, og ikke udvise et fordømmende syn på papir- og trykindustrien.

 

Kilder: Videnskab.dk, Two sides of Australia (2016) Life cycle series, Shibata Hirohito (2010) Paper vs. Electronic media: work effiency and environmental impact.

Faktisk sår papir-industrien 3 nye træer hver gang der fældes et træ. Desuden kan papir genbruges af forbrugerne rundt om i hele verden.